Slijkerman Financiële Planning

Lid van:

FFP VOFP DSP

Uw Onafhankelijk Financieel Planner, Mediator & Echtscheidingsbemiddelaar

Eerste kennismaking & inventarisatie

Onze werkwijze is simpel en helder: Tijdens een vrijblijvend en kosteloos gesprek (van maximaal 30 minuten) bespreken wij wat wij voor u kunnen betekenen. Wat zijn precies uw vragen? Op welke punten heeft u behoefte aan advies? Financiering van een nieuw huis, eerder stoppen met werken, een beter verzorgde oude dag of wellicht gaat u binnenkort scheiden? Tegelijkertijd heeft u misschien de behoefte om eens orde te scheppen in de wirwar van alle polissen, leningen, spaarrekeningen en pensioenen die u in de loop der jaren heeft verzameld? Bij ons kunt en mag u alles op tafel leggen.

Adviseren

Nadat wij uw wensen en vragen goed hebben geïnventariseerd ontvangt u altijd een schriftelijk advies. Uw financiële situatie wordt hierin in begrijpelijke taal in kaart gebracht uiteraard toegespitst op uw persoonlijke wensen en doelstellingen. Tevens worden de financiële gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en overlijden in kaart gebracht. Nadat u het advies rustig heeft kunnen doorlezen maken wij met u een afspraak om het advies toe te lichten. Tijdens deze bespreking kunt u uiteraard ook uw vragen stellen.

Implementeren

Indien u hier prijs op stelt kunnen wij u daarna ook begeleiden bij het uitvoeren van het advies. Denk bijvoorbeeld aan het instrueren van een notaris, het vergelijken van offertes of het onderhandelen met een bank of tussenpersoon. Regelmatig kunnen wij voor onze klanten een verbetering van de aangeboden voorwaarden bedingen of een korting op de te betalen advieskosten.

Reviseren

Een financieel plan is geen eenmalige exercitie. Uw financiële omstandigheden en uw persoonlijke wensen kunnen in de loop der tijd veranderen. Daarom is het verstandig minimaal één keer in de twee jaar het plan weer up-to-date te maken. Het maken van een update vergt relatief weinig tijd zodat ook de kosten te overzien zijn.

Uw huiswerk

Voordat wij voor u aan de slag kunnen is een volledig overzicht van uw persoonlijke financiële situatie noodzakelijk. Aan de hand een lijst met vragen en aandachtspunten weet u precies wat u moet doen. Klik op huiswerk voor de volledige checklist.