Slijkerman Financiële Planning

Lid van:

FFP VOFP DSP

Uw Onafhankelijk Financieel Planner, Mediator & Echtscheidingsbemiddelaar

Indexeringspercentage 1,3% voor 2016

Per 1 januari 2016 worden alle in onderling overleg overeengekomen en door de rechter vastgestelde kinder- en partneralimentaties verhoogd met het voor 2016 vastgestelde percentage van 1,3%. Dit volgt automatisch uit de wet (art. 1:402a BW), tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

De indexatie van de alimentatie wordt berekend over het alimentatiebedrag, zoals het op 31 december 2015 vaststond, was vastgesteld of was gewijzigd.