Slijkerman Financiële Planning

Lid van:

FFP VOFP DSP

Uw Onafhankelijk Financieel Planner, Mediator & Echtscheidingsbemiddelaar

Bestaat écht onafhankelijk financieel advies eigenlijk wel?

Financiële planning betekent letterlijk het plannen van je financiën. Of beter gezegd het in kaart brengen van uw toekomstige inkomens- en vermogenspositie op korte en lange termijn waarbij uw wensen centraal staan en waarbij rekening wordt gehouden met risico’s als langleven (pensioen), overlijden en arbeidsongeschiktheid.

In Nederland geniet de financieel planner met het FFP-keurmerk (www.ffp.nl) nog altijd weinig bekendheid. En dat is jammer, wat iedereen verdient een objectieve analyse van zijn of haar financiën. Er wordt nog altijd met een zeker wantrouwen naar de financiële sector gekeken en dat is helaas niet geheel onterecht. In het recente verleden had de financieel adviseur immers voornamelijk oog voor zijn eigen financiële situatie. Adviseurs ontvingen hoge provisies van banken en verzekeraars voor het verkopen van zoveel mogelijk financiële producten. Inmiddels is dit bij wet verboden.

Als lid van de VOFP (Vereniging van Onafhankelijke Financieel Planners) vind ik al jaren dat het ook anders kan. Sinds 2007 geef ik uitsluitend advies op basis van een urendeclaratie, bemiddel ik niet in financiële producten en ontvang ik geen provisie. Het is mijn overtuiging en motivatie dat een écht onafhankelijk advies alleen maar mogelijk is als er géén sprake is van productverkoop.

Kom eens vrijblijvend kennis maken, ik vertel u er graag meer over.

(column in Westfriese Zaken – hét zakenblad voor ondernemers, bestuurders en instanties in West-Friesland – editie april 2014)