Slijkerman Financiële Planning

Lid van:

FFP VOFP DSP

Uw Onafhankelijk Financieel Planner, Mediator & Echtscheidingsbemiddelaar

Schenking door dementerende moeder (bijdrage Geldgids Consumentenbond)

Elke week beantwoordt een financieel planner van de VOFP (Vereniging van Onafhankelijke Financieel Planners) een vraag van een lezer van de Geldgids van de Consumentenbond. Deze week is het mijn beurt om een vraag te beantwoorden. Deze vraag luidde als volgt.

Is er een mogelijkheid om het vermogen van onze dementerende moeder aan mijn broers, zussen en mijzelf te schenken? Ik heb als bewindvoerder een algehele volmacht, maar er is geen sprake van een schenkingstraditie. Veel rechters wijzen dergelijke schenkingen af, maar ik vraag mij af hoe de Belastingdienst dergelijke schenkingen beoordeelt?

Zolang de geestelijke toestand het toelaat doppen de meeste mensen hun eigen boontjes. Naar mate je ouder wordt neemt de kans op geestesziekten toe. Om hierop voor te sorteren bestaat de mogelijkheid om bij leven een ‘algehele volmacht’ op te stellen bij een notaris. In deze akte kunnen bepaalde rechtshandelingen aan derden worden overgedragen. Schenkingen kunnen hier ook deel van uitmaken, maar dit is niet gebruikelijk. Een nadere bestudering van de volmacht akte zou een eerste stap kunnen zijn.

Het is inderdaad zo dat het gerechtshof in Den Haag onlangs oordeelde dat schenken, wegens het ontbreken van een schenkingstraditie, niet mogelijk was. Echter, in hoger beroep lukte dit wel omdat de ouder in kwestie in het verleden tegen gunstige condities geld had geleend aan de kinderen waarmee volgens de rechter voldoende was aangetoond dat er wel een intentie was om vermogen over te dragen naar de volgende generatie. De werkelijke feiten en omstandigheden zijn dus ook bepalend of een schenking wel of niet mogelijk is.

Wilt u meer lezen? Klik hier voor alle bijdragen in de vaste rubriek van de VOFP op de website van de Consumentenbond.