Slijkerman Financiële Planning

Lid van:

FFP VOFP DSP

Uw Onafhankelijk Financieel Planner, Mediator & Echtscheidingsbemiddelaar

Op papier schenken aan kinderen? (bijdrage Geldgids Consumentenbond)

Elke week beantwoordt een financieel planner van de VOFP (Vereniging van Onafhankelijke Financieel Planners) een vraag van een lezer van de Geldgids van de Consumentenbond. Deze week is het mijn beurt om een vraag te beantwoorden. Deze vraag luidde als volgt.

Is er een mogelijkheid om ons vermogen (spaargeld en huis zonder hypotheek) zoveel mogelijk ‘op papier’ te schenken aan onze twee kinderen? Moet hiervoor een notariële akte worden opgemaakt? En kan dit in één akte worden vastgelegd?

Doel van veel ouders is om het bij leven opgebouwde vermogen zoveel mogelijk zonder fiscale gevolgen bij de volgende generatie te krijgen. Schenken betekent over het algemeen schenkbelasting betalen. De overheid heeft als tegemoetkoming een aantal vrijstellingen opgenomen in de wet als u bijvoorbeeld aan uw kind of kleinkind wilt schenken. Voor kinderen is dit € 5.304,- (2016) per kind per jaar. Daarboven betalen uw kinderen 10% schenkbelasting (tot € 121.903,-, daarboven 20%). U wilt echter uw vermogen op papier schenken.

Met betrekking tot het schenken op papier gelden heeft de Belastingdienst strikte regels opgesteld. U moet deze schuldigerkenning bijvoorbeeld bij een notaris vastleggen en daarnaast bent u een zakelijke rente van tenminste 6% verschuldigd aan uw kinderen. Uw kinderen krijgen hierdoor een niet-opeisbare vordering op u die pas bij uw overlijden opeisbaar wordt. Het op papier geschonken bedrag wordt vervolgens van uw nalatenschap afgetrokken waardoor uw kinderen minder erfbelasting betalen. Helaas dient u deze exercitie jaarlijks te herhalen, als u een reeks schenkingen in één akte vastlegt kan dit door de Belastingdienst als één schenking worden geïnterpreteerd.

Wilt u meer lezen? Klik hier voor alle bijdragen in de vaste rubriek van de VOFP op de website van de Consumentenbond.