Slijkerman Financiële Planning

Lid van:

FFP VOFP DSP

Uw Onafhankelijk Financieel Planner, Mediator & Echtscheidingsbemiddelaar

Indexeringspercentage 0,9% voor 2014

Per 1 januari 2014 worden alle in onderling overleg overeengekomen en door de rechter vastgestelde kinder- en partneralimentaties verhoogd met het voor 2014 vastgestelde percentage van 0,9%. Dit volgt automatisch uit de wet (art. 1:402a BW), tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

De indexatie van de alimentatie wordt berekend over het alimentatiebedrag, zoals het op 31 december 2013 vaststond, was vastgesteld of was gewijzigd.

Voer hieronder het huidige bedrag aan alimentatie in: