Slijkerman Financiële Planning

Lid van:

FFP VOFP DSP

Uw Onafhankelijk Financieel Planner, Mediator & Echtscheidingsbemiddelaar

Appartement als belegging? (bijdrage Geldgids Consumentenbond)

Elke week beantwoordt een financieel planner van de VOFP (Vereniging van Onafhankelijke Financieel Planners) een vraag van een lezer van de Geldgids van de Consumentenbond. Deze week is het mijn beurt om een vraag te beantwoorden. Deze vraag luidde als volgt.

Het appartement van mijn zoon wil ik met volledige financiering als belegging gaan overkopen en verhuren. Is dat mogelijk en met welke kosten moet je in dat geval rekening houden? Zijn er ook nog fiscale consequenties?

Uw vraag ziet met name op het overkopen van het appartement van uw zoon (met volledige financiering) en deze als belegging verhuren.

Enerzijds dient u over voldoende inkomen te beschikken om deze financiering te kunnen aangaan. Anderzijds zal een bank niet bereid zijn om de volledige aankoopsom inclusief de kosten te financieren. Het overnemen van een bestaande financiering is ongebruikelijk. Daarnaast bent u aankoop- en financieringskosten verschuldigd (zoals 2% overdrachtsbelasting, notariskosten, taxatiekosten, hypotheekadvieskosten etc.).

Omdat het een financiering voor een tweede woning (geen hoofdverblijf) betreft vallen zowel de waarde van het appartement als de financiering in box 3. De rente die u gaat betalen is dus niet aftrekbaar als eigenwoningrente in box 1, daartegenover staat dat de huurinkomsten onbelast zijn. Over de “overwaarde” van de belegging (waarde appartement minus financiering) bent u vermogensrendementsheffing (1,2%) in box 3 verschuldigd.

Tot slot wil ik u als overweging wijzen op de risico’s (leegstand of uitwonen), de verhandelbaarheid (huurbescherming) en de tijdsinvestering (huurbaas zijn) in vergelijking tot een belegging in bijvoorbeeld een beleggingsfonds.

Wilt u meer lezen? Klik hier voor alle bijdragen in de vaste rubriek van de VOFP op de website van de Consumentenbond.