Slijkerman Financiële Planning

Lid van:

FFP VOFP DSP

Uw Onafhankelijk Financieel Planner, Mediator & Echtscheidingsbemiddelaar

Indexatiepercentage 1,7% voor 2013

Per 1 januari 2013 worden alle in onderling overleg overeengekomen en door de rechter vastgestelde kinder- en partneralimentaties verhoogd met het voor 2013 vastgestelde percentage van 1,7%. Dit volgt automatisch uit de wet (art. 1:402a BW), tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Lees verder

Woning knelpunt bij scheiding

Veel mensen die gaan scheiden, krijgen – naast alles wat op hen afkomt – een extra probleem erbij: de eigen woning. Aangescherpte kredietregels maken het voor een van de partners moeilijk om de woning te behouden. Toch zijn er ook lichtpuntjes. Lees verder

Samen scheiden? Dat nooit!

De 3 succesfactoren om te kunnen winnen

Steeds meer scheidende stellen kiezen ervoor om de scheiding in overleg te regelen. Dat neemt niet weg dat in verreweg de meeste gevallen een overlegscheiding niet mogelijk is. De meest voorkomende reden is dat partners niet meer met elkaar kunnen praten. Ook het wantrouwen tussen de ex-geliefden speelt een grote rol. Wat zijn nu de 3 succesfactoren om te kunnen “winnen” met ieder een eigen adviseur? Lees verder

Help, we gaan scheiden… Hoe zit ‘t met mijn pensioen?

De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS) is in 1995 ingevoerd en heeft sindsdien een groot aantal ‘slachtoffers’ gemaakt. Door exact de letter van de wet te volgen, zijn er vereveningen bekend die geen recht doen aan de belangen van beide ex-echtgenoten. Lees verder

Een duur wijnrek

Wanneer mensen gaan scheiden, zie je nogal eens dat het scheidingstraject volledig escaleert. Veelal wordt dat veroorzaakt door een kleinigheid. Zo ook bij Hans de Goede en Eveline Brinkers. Het werd een heel duur wijnrek… Lees verder