Slijkerman Financiële Planning

Lid van:

FFP VOFP DSP

Uw Onafhankelijk Financieel Planner, Mediator & Echtscheidingsbemiddelaar

Duur partneralimentatie nog niet naar 5 jaar

Het wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Louis Bontes (PVV) om de partneralimentatie plicht te verlagen van 12 jaar naar 5 jaar is vorige week dinsdag door de Tweede Kamer verworpen. In juni 2012 werd hiertoe een initiatiefvoorstel ingediend door Ard van der Steur (VVD), Jeroen Recourt (PvdA) en Magda Berndsen (D66). Alleen de PVV stemde voor, de overige partijen zijn van mening dat het huidige voorstel onvoldoende rekening houdt met oudere partners na een lang huwelijk. Een gewijzigd voorstel is reeds in de maak. Lees verder

Andere aanpak “vechtscheidingen” moet einde maken aan onnodig kinderleed

Echtscheidingen lopen steeds vaker zo uit de hand dat kinderen hiervan ernstig de dupe zijn. Onlangs verscheen het adviesrapport “Vechtende ouders, het kind in de knel” van de hand van Kinderombudsman Marc Dullaert. Aanleiding voor dit rapport was het overlijden van Ruben en Julian die in mei 2013 werden vermoord door hun vader die in een vechtscheiding met hun moeder was verwikkeld. Ook staatssecretarissen Fred Teeven en Martin van Rijn hebben onlangs in een interview gereageerd dat het tijd is voor actie. Zij geven aan dat zo’n 10 procent van de scheidingen uitmondt in een vechtscheiding en dat het vooral de verantwoordelijkheid is van de ouders om het belang van hun kinderen centraal te stellen. Lees verder

De ondernemer die gaat scheiden

Wanneer een ondernemer gaat scheiden heeft dat, naast de emotionele en privé effecten, veelal ook een zakelijk effect. Op dat moment realiseert u zich pas, hoe uw huwelijkse voorwaarden uitwerken of welke effecten het “in gemeenschap van goederen” gehuwd zijn heeft. Lees verder

Indexeringspercentage 0,9% voor 2014

Per 1 januari 2014 worden alle in onderling overleg overeengekomen en door de rechter vastgestelde kinder- en partneralimentaties verhoogd met het voor 2014 vastgestelde percentage van 0,9%. Dit volgt automatisch uit de wet (art. 1:402a BW), tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Lees verder

De Scheidingsplanner in SBS6 programma “Feiten & Fabels” op 8 december 2013

Op zondag 8 december jl. waren Léon Slijkerman en Wim de Zwart, respectievelijk voorzitter en secretaris van Vereniging de Scheidingsplanner, te zien in het SBS6 programma “Feiten & Fabels”. Lees verder