Slijkerman Financiële Planning

Lid van:

FFP VOFP DSP

Uw Onafhankelijk Financieel Planner, Mediator & Echtscheidingsbemiddelaar

Help, we gaan scheiden… Hoe zit ‘t met mijn pensioen?

De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS) is in 1995 ingevoerd en heeft sindsdien een groot aantal ‘slachtoffers’ gemaakt. Door exact de letter van de wet te volgen, zijn er vereveningen bekend die geen recht doen aan de belangen van beide ex-echtgenoten.

De Wet VPS regelt de verdeling van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Dit pensioen moet worden verevend bij scheiding. Het is echter niet verplicht deze wet toe te passen. Echtgenoten kunnen ervoor kiezen om af te zien van verevening of in onderling overleg afwijken van de verevening bij helfte. In onze optiek druist deze wetgeving in tegen de aard en intentie van veel huwelijksvoorwaarden. Deze regelen immers dat er géén of een beperkte gemeenschap zal ontstaan. De wet VPS walst hier dus gevoelsmatig overheen, omdat door deze wetgeving een soort ‘pensioengemeenschap’ ontstaat. Besluiten partners echter om het pensioen níet te verevenen, dan komt de fiscus om de hoek kijken. Die stelt dat het afzien van een verevend pensioen een schenking is waarover belasting moet worden betaald.

3 Verschillende methodieken

Het is fiscaal belangrijk om onderscheid te maken tussen verevening, verdeling en verrekening; dit zijn 3 verschillende methodieken. Wanneer pensioenrechten worden verrekend in plaats van verevend kan dit zondermeer leiden tot belastingheffing.

Praktische problemen in een notendop

  1. Groot leeftijdsverschil: hierdoor kan het zijn dat een van de partners pensioen krijgt op zijn of haar 82e, omdat de ex-partner dan pas met pensioen gaat;
  2. Nabestaandenpensioen: veel pensioenregelingen kennen geen opgebouwd nabestaandenpensioen meer, bij echtscheiding vervalt (een deel van) het nabestaandenpensioen. Bij overlijden krijgt de expartner dus niets meer (ook geen alimentatie!);
  3. Scheiden op latere leeftijd: partners die op latere leeftijd scheiden, krijgen te maken met een samenloop van verevening en alimentatie. Per saldo voelt het betalen van alimentatie vanaf de pensioendatum als een dubbele verevening. Dit wordt nogal eens als onrechtvaardig ervaren.

De hiervoor genoemde praktijksituaties zijn slechts een greep uit de vele problemen die pensioenverevening kent. Het is dan ook vreemd om te constateren dat er door advocaten, mediators en overige scheidingsbemiddelaars nauwelijks aandacht aan wordt geschonken. Scheidende partners doen er goed aan om zich zorgvuldig te laten informeren over de consequenties van pensioenverevening.