Slijkerman Financiële Planning

Lid van:

FFP VOFP DSP

Uw Onafhankelijk Financieel Planner, Mediator & Echtscheidingsbemiddelaar

Verzamelen van uw financiële gegevens

Voor het geven van een goed financieel advies is inzicht in uw totale financiële situatie van belang. Wilt u daarom, voor zover op u van toepassing, onderstaande gegevens of de hierop betrekking hebbende stukken verzamelen voor het inventarisatiegesprek? U kunt deze lijst als pdf-document bekijken via de link onderaan deze pagina.

Algemene gegevens

 • Namen en geboortedata van u en uw gezinsleden;
 • Adresgegevens;
 • Telefoon- en/of mobiel nummer;
 • E-mailadres;
 • Burgerlijke staat;
 • Samenlevingsovereenkomst, partnerschap- of huwelijkse voorwaarden;
 • Testament van u en uw partner.

Inkomen van uzelf en uw partner

 • Laatste drie salarisspecificaties;
 • Gegevens extra inkomsten (13e maand/bonus);
 • Laatste drie jaaropgaven;
 • Laatste aangifte inkomstenbelasting;
 • Gegevens auto van de zaak;
 • Alimentatie;
 • Beleggingsinkomsten;
 • Overige inkomsten.

Pensioen van uzelf en uw partner

 • Uniform Pensioen Overzicht bij huidige werkgever;
 • Pensioenreglement;
 • Uniforme Pensioen Overzichten bij vorige werkgevers;
 • Uitdraai van www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Woning en hypotheek

 • Huidige verkoopwaarde en executiewaarde;
 • WOZ-waarde;
 • Eigendomsbewijs;
 • Hypotheekakte;
 • Jaaroverzicht hypotheek;
 • Rentepercentage en einde rentevaste periode;
 • Gegevens verpande levensverzekering;
 • Bovenstaande gegevens van tweede woning.

Overige verzekeringen

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
 • Overlijdensrisico- en begrafenisverzekeringen;
 • Spaarverzekeringen;
 • Lijfrenteverzekeringen.

Vermogen van uzelf, partner en kinderen

 • Laatste overzicht effectenrekening(en);
 • Laatste overzicht spaarrekening(en);
 • Overige beleggingen;
 • Overzicht van schulden (persoonlijk lening e.d.);
 • Ontvangen (of nog te ontvangen) schenkingen en/of erfenissen.

Overige uitgaven

 • Schenkingen;
 • Giften aan goede doelen;
 • Alimentatie (ex-partner en/of kinderen).

Bedrijfsgegevens

 • Gegevens juridische structuur en eigendom;
 • Laatste jaarrekening van uw onderneming(en);
 • Prognose omzet volgend jaar;
 • Activiteiten van de onderneming(en);
 • Overzicht van privé schulden aan uw onderneming;
 • Overzicht van vorderingen die u privé heeft op uw onderneming(en);
 • Pensioenbrief;
 • Uw plannen met de onderneming(en).

Wensen, doelstellingen en actuele vragen

 • Wat is uw gewenst besteedbaar inkomen (overzicht van uw jaarlijkse
  uitgaven)?
 • Welke onderwerpen wilt u ons voorleggen?
 • Welke wijzigingen zijn er de komende jaren te verwachten in uw
  persoonlijke financiële situatie?
 • Welke wensen en doelstellingen heeft u voor de korte en lange termijn?

Bekijk hier de PDFChecklist financiële planning.