Slijkerman Financiële Planning

Lid van:

FFP VOFP DSP

Uw Onafhankelijk Financieel Planner, Mediator & Echtscheidingsbemiddelaar

Indexeringspercentage 0,9% voor 2014

Per 1 januari 2014 worden alle in onderling overleg overeengekomen en door de rechter vastgestelde kinder- en partneralimentaties verhoogd met het voor 2014 vastgestelde percentage van 0,9%. Dit volgt automatisch uit de wet (art. 1:402a BW), tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Lees verder

De Scheidingsplanner in SBS6 programma “Feiten & Fabels” op 8 december 2013

Op zondag 8 december jl. waren Léon Slijkerman en Wim de Zwart, respectievelijk voorzitter en secretaris van Vereniging de Scheidingsplanner, te zien in het SBS6 programma “Feiten & Fabels”. Lees verder

Indexatiepercentage 1,7% voor 2013

Per 1 januari 2013 worden alle in onderling overleg overeengekomen en door de rechter vastgestelde kinder- en partneralimentaties verhoogd met het voor 2013 vastgestelde percentage van 1,7%. Dit volgt automatisch uit de wet (art. 1:402a BW), tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Lees verder

De verdeling van financiële steun tussen ex-partners moet eerlijker?

De verdeling van financiële steun tussen ex-partners moet eerlijker? Zo stellen PvdA, VVD en D66 in een deze week ingediend wetsvoorstel om de partneralimentatie te verkorten van 12 naar 5 jaar. Lees verder

Het wettelijk indexeringspercentage voor alimentaties voor 2012 is bekend: 1,3%.

Per 1 januari 2012 worden alle overeengekomen en door de rechter vastgestelde alimentaties (kinder- en partneralimentatie) verhoogd met het voor 2012 vastgestelde percentage van 1,3%. Dit volgt automatisch uit de wet, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Lees verder